Open brief aan raadsfracties

Open brief aan raadsfracties namens Be Quick samen met drie sportverenigingen

Be Quick Dokkum heeft, samen met kv Oostergo, vv Dokkum en Tennisclub Dokkum, via een open brief alle raadsfracties van de gemeente Dongeradeel opgeroepen niet in te stemmen met het collegevoorstel voor wat betreft de wijze van financiering van de herinrichting van de Markt.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om af te wijken van een zeer recent genomen raadsbesluit van 6 juli. Het college wil € 2,9 miljoen overhevelen van het budget sportconcentratie naar de financiering van de herinrichting van de Markt. 

De vier sportverenigingen zijn verbaasd hierover. De voltallige gemeenteraad besloot op 6 juli om via twee trajecten, voor het Harddraverspark en het Tolhuispark, de plannen voor beide parken uit te werken en de financiële consequenties door te rekenen. Deze trajecten moeten nog worden opgestart.

Uitvoering van het collegevoorstel zou betekenen dat deze beide trajecten op voorhand sterk worden beperkt door in te grijpen in de financiering van de sportvoorzieningen.

Er is in Dokkum veel weerstand tegen het voorstel van het college van B&W. De gemeenteraad neemt donderdag 28 september a.s. een besluit. Klik hier voor de open brief.

We willen benadrukken dat deze gezamenlijk oproep gaat over de financiering en het continueren van het proces om het Tolhuispark en het Harddraverspark te optimaliseren en te herinrichten. Er is vanuit de verenigingen geen gezamenlijk standpunt over de Markt en we nemen als club hier ook geen standpunt over in. 

Algemeen Bestuur Be Quick Dokkum

Lees hier de brief aan de gemeenteraadsfracties

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
EINDE COMPETITIE
ZOMERSTOP

Tweets

Hoofdsponsors