Clubbeleid

Samen presteren met plezier

Het document “Samen presteren met plezier 2.0” verwoordt ons clubbeleid voor de jaren 2017-2022. Dit plan geeft onze koers aan, vormt de koepel voor de overige (beleids-)plannen en is de inspiratie en de leidraad om onze uitdagingen slagvaardig op te pakken. Op 21 juni 2017 is het clubbeleid door de Ledenvergadering vastgesteld. Klik hier voor het clubbeleid.

Samen doen we het
Samen Presteren met Plezier 2017-2022 (deel 2)” is een vervolg op “Samen Presteren met Plezier 2012-2015″. Hiervoor is in 2011 hard gewerkt om het nieuwe beleid te formuleren en een sterke beweging in gang gezet om de club op vele fronten nog beter te maken.

De manier waarop we het beleidsplan hebben gemaakt staat symbool voor de manier waarop we werken: samen presteren met plezier. Een werkgroep heeft in 2011 in nauwe samenwerking met een zeer brede afvaardiging van de vereniging meer dan een half jaar gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. Door middel van interviews met meer dan 50 leden, oud-leden en ouders, gesprekken met klankbordgroepen gevuld met zeker 80 leden, oud-leden, sponsoren en bestuursleden en meerdere clubbrede discussieavonden (waar de opkomst steevast boven de 70 lag) is het beleidsplan opgesteld.

Hieronder vind je een impressie van het proces en een filmpje waarin op creatieve wijze een amateurvoetbalvereniging wordt geanalyseerd. In 2017 is deze werkwijze ook toegepast om het nieuwe beleid voor 2017-2022 te formuleren.

Bekijk hier het filmpje over de voortgang van het beleidsplan (januari 2012)

Klik hier voor filmpje ‘Back to basics’.

In het Nieuwsblad voor Noordoost Fryslân verscheen op 5 juli 2013 een bijdrage over alle ontwikkelingen van onze club. Klik hier voor de pdf van het artikel. Op de ledenvergadering van 5 juni werd ook het jaaroverzicht van het jubileumseizoen 2012-2013 in 75 beelden getoond. Klik hieronder op presentatie en beleef het afgelopen jubileumseizoen in 75 beelden met muziek.

Voor vragen over het beleidsplan “Samen presteren met plezier”: neem contact op met Sjoerd Radersma

Beleidsplannen jeugd, dames en heren
Het (technische) voetbalgedeelte is de kern van onze vereniging. Sinds 2011 wordt ook structureel gewerkt met beleidsplannen voor de verschillende voetbaltakken binnen de vereniging: heren, dames en jeugd.  Deze beleidsplannen kunt u hieronder vinden (voor de dames is nieuw beleid in ontwikkeling):

Voor vragen over deze beleidsplannen: neemt u contact op met Sjoerd Radersma

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
COMPETITIE
ZATERDAG 25 MEI, 14.30 UUR

Tweets

Hoofdsponsors