Het vrijwilligersbeleid

Het bestuur en de algemene ledenvergadering van Be Quick heeft in november 2012 goedkeuring verleend aan het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid. Een van de pijlers van dit beleid is dat met ingang van het seizoen 2013-2014 voor alle leden een verplichting geldt om een taak uit te voeren binnen de vereniging, passend bij ieders capaciteiten en beschikbaarheid. Voor jeugdleden t/m 16 jaar geldt deze verplichting voor de ouder(s) en/of verzorger(s). In dit vrijwilligersreglement, klik hier wordt de uitvoering van de verplichting in het kort uitgewerkt. 

Vrijwilligersreglement

Het bestuur en de algemene ledenvergadering van Be Quick heeft in november 2012 goedkeuring verleend aan het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid. Een van de pijlers van dit beleid is dat met ingang van het seizoen 2013-2014 voor alle leden een verplichting geldt om een taak uit te voeren binnen de vereniging, passend bij ieders capaciteiten en beschikbaarheid. Voor jeugdleden t/m 16 jaar geldt deze verplichting voor de ouder(s) en/of verzorger(s). In dit vrijwilligersreglement klik hier wordt de uitvoering van de verplichting in het kort uitgewerkt.

Beschrijving vrijwilligersfunctie

Eind 2011 is Be Quick Dokkum gestart met het opstellen van nieuw meerjarenbeleid. Het resultaat hiervan is weergegeven in het visiedocument ‘Samen presteren met plezier’ dat in mei 2012 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De ambitie van Be Quick is vertaald in concrete en meetbare doelen die met behulp van actielijnen worden gerealiseerd.

Een van de actielijnen is de lijn Lerende Club. De essentie van deze actielijn is er als leden en/of ouders voor te zorgen dat gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor het in alle opzichten draaiende houden van Be Quick. Dit alles binnen een stimulerend klimaat, waarin iedereen kan en mag leren, ondersteund door evaluaties, gesprekken en aandacht. Opbouwen is daarbij het kernwoord.

De actielijn Lerende Club heeft onder andere als doel geformuleerd de taken van vrijwilligersfuncties duidelijk te omschrijven en inzichtelijk te maken. Het visiedocument ‘Samen presteren met plezier’ presenteert de driehoek strategie, structuur en cultuur/gedrag. Dit handboek klik hier is een belangrijk onderdeel van de structuur van Be Quick Dokkum.

Het handboek is zorgvuldig samengesteld en breed binnen de vereniging getoetst. Mocht je desondanks aanvullingen willen doorgeven, kan dat bij Ruud Slijpen

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
COMPETITIE
ZATERDAG 25 MEI, 14.30 UUR

Tweets

Hoofdsponsors