Kort verslag Ledenvergadering (29-11-2017)

Hieronder lees je puntsgewijs een kort verslag van de besproken punten en de genomen besluiten van de Ledenvergadering van 29 november jl. Foto’s van de bijeenkomst zijn te vinden in het fotoalbum.

 • De Ledenvergadering wordt geopend met een aantal mededelingen door het bestuur. De belangrijkste zijn:
  • De contracten met zowel hoofdtrainer Henk Konings als Hoofd Jeugdopleiding Douwe de Val zijn verlengd. De mededeling wordt met applaus beantwoord.
  • Het bestuur kondigt een ledenenquête aan.
  • Binnenkort gaat het traject met de gemeente en gebruikers over de doorontwikkeling van het Tolhuispark verder.
  • Het aanleveren van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door Be Quickers verloopt goed. Een VOG hebben we als club verplicht gesteld voor de trainers, begeleiders en kaderleden die betaald of als vrijwilliger met onze jeugdleden (lettergroepen JO/MO 7 tot en met JO/MO 17) werken.
  • De brandveiligheid van ons pand is recent ‘in orde bevonden’ door de gemeente.
 • Het jaarverslag over 2016-2017 wordt in ruim 50 foto’s met korte tekst aan de Ledenvergadering getoond. Het beeldverslag komt via de site ook beschikbaar.
 • Penningmeester Menno Kooistra presenteert het financieel verslag van het boekjaar 2016-2017. Pieter Eelke Buwalda geeft hierna de bevindingen van de kascommissie en deze zijn positief. De Ledenvergadering geeft na een aantal vragen goedkeuring aan het financieel jaarverslag en verleent decharge aan het bestuur.
 • De begroting voor 2017-2018 wordt goedgekeurd door de Ledenvergadering.
 • De voorgestelde Statutenwijziging over het stemrecht van jeugdleden, het vaststellen van besluiten en de verkorte weergave van de clubnaam wordt unaniem goedgekeurd door de Ledenvergadering.
 • Kees Theissen en Bart Korvemaker worden door de Ledenvergadering unaniem gekozen tot bestuursleden: Kees als voorzitter en Bart als portefeuillehouder Commerciële Zaken (tevens vice-voorzitter).
 • De voortgang over het clubbeleid wordt gepresenteerd en de leden en het bestuur gaan tijdens de vergadering met elkaar in gesprek. Er wordt geconstateerd dat we als club goed op schema zitten. We zijn ambitieus en er is veel actie. Elk speerpunt van het clubbeleid heeft een verantwoordelijk bestuurslid. Er wordt door een aantal leden aandacht gevraagd voor het roken op het complex. Er wordt onder meer voorgesteld om dit in ieder geval rond jeugdwedstrijden te verbieden. Het bestuur gaat dit onderwerp bespreken in de volgende bestuursvergadering en zal hier binnenkort verder over communiceren. Aan de leden is gevraagd om hiervoor ook inbreng te leveren aan het bestuur.
 • Het statuut Waarden en Normen wordt vastgesteld door de Ledenvergadering. Het statuut gaat niet gebruikt worden als ‘wetboek’ met sancties maar als hulpmiddel en het is ook een ‘levend’ document dat regelmatig aangepast wordt. Door de leden wordt breed gedragen dat dit een belangrijk onderwerp is. We gaan het komende jaar als leden actief hiermee aan de slag en na een jaar evalueren welk effect het heeft en hoe we hiermee doorgaan.
 • De aanpak van het clubhuis wordt door bestuurslid Menno Akkerman gepresenteerd. Er is al een werkgroep actief. Er is gekozen voor een meerjarenaanpak. De Ledenvergadering is positief en stemt in met de aanpak. Bij de volgende Ledenvergadering in juni wordt een ontwerp met financiële consequenties voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur van CSV Be Quick Dokkum

IMG_8445

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
COMPETITIE
ZATERDAG 20 APRIL, 15.00 UUR

Tweets

Hoofdsponsors