Lid worden

Lidmaatschap en tarieven seizoen 2017 – 2018

Wil jij net als die andere ruim 700 enthousiaste mensen lid worden van voetbalvereniging CSV Be Quick? Dan kun je hier het aanmeldformulier downloaden.

Voetballen bij Be Quick kan al vanaf 5 jaar! Ook voor senioren zijn er vele mogelijkheden, zoals het in populariteit toenemende  35+ en 45+. Wil je zaalvoetballen? Ook dat is mogelijk bij Be Quick. Iedereen die wil voetballen is welkom bij Be Quick!

Wat moet je doen?
Download het aanmeldformulier en vul deze volledig in en lever deze in bij de ledenadministratie (het formulier mailen mag ook).

Wilt u meer informatie over het aanmelden, neem dan contact op met de ledenadministratie:

Sjoukje Bakker via telefoonnummer 0519-221246 of via mail.

CONTRIBUTIE leeg          xx  
Senioren     17,00   (per maand)
Senioren zaal     13,50   (per maand)
Senioren veld en zaal     19,50   (per maand)
Junioren     13,50   (per maand)
Pupillen     12,50   (per maand)
35+ en 45+     6,50   (per maand)
Donateur     13,50   (minimale vrijwillige bijdrage per seizoen)
Niet-spelend lid     42,00   (per seizoen, inclusief seizoenkaart)


De genoemde bedragen zijn inclusief de bondsbijdrage. Bij meerdere leden uit één gezin geldt dat vanaf het 3e gezinslid de helft van de contributie (laagste tarief) verschuldigd is. Een niet-spelend lid is officieel lid van de vereniging met stemrecht.

Contributie-inning
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. De inning van de contributie vindt maandelijks plaats door automatische incasso.

  • Vragen over de inning van de contributie? Neem contact op met Anne Wiersma, telefoon 0519-223844.
  • Vragen over de gegevens van je lidmaatschap? Neem contact op met de ledenadministratie:
    Sjoukje Bakker, telefoon 0519-221246 of mail

De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso, de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van (de ouders van) het lid. Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of per mail). Bij een tussentijdse opzegging is het lid het gehele seizoen contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni 2018.

Het niet tijdig opzeggen (voor 1 juni 2018) betekent automatisch lidmaatschap voor het volgende seizoen 2018-2019.

Overschrijven
Een aanvraag voor een overschrijving naar Be Quick, of naar een andere vereniging, moet voor 15 juni via de ledenadministratie van de nieuwe vereniging ingediend zijn bij de KNVB.

Adreswijzigingen en opzeggingen
Adreswijzigingen en opzeggingen kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan:

Sjoukje Bakker
Kempiusstraat 10
9101 WG Dokkum

Aansprakelijkheidsverzekering
Be Quick en de leden zijn via de KNVB verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering dekt aansprakelijkheid voor schade aan derden. De verzekering geldt tijdens de clubactiviteiten. Schade aan motorrijtuigen, diefstal en vermissing en opzettelijk aangebrachte schade zijn uitgesloten. Voor een beroep op deze verzekering is vereist dat een verzekerde aansprakelijk is voor de schade.

Collectieve ongevallenverzekering
Be Quick heeft voor de leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerd is een uitkering ingeval van overlijden, algehele blijvende invaliditeit, tandheelkundige en geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet via Be Quick verzekerd.

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
COMPETITIE
ZATERDAG 20 APRIL, 15.00 UUR

Tweets

Hoofdsponsors