Tal van huldigingen bij BQ-nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 6 januari jl. was de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van c.s.v. Be Quick Dokkum. Er was niet alleen sprake van elkaar alle goeds wensen voor 2018. Het was ook een uitgelezen moment voor de huldiging van een aantal trouwe leden die 40 jaar lid zijn van Be Quick, en enkele leden welke gedurende een lange reeks van jaren een zeer actieve rol hebben gespeeld binnen de club.

Er zijn deze dag in totaal een negental leden gehuldigd welke allemaal reeds 40 jaar lid zijn; een bijzonder en heuglijk gegeven waar wij als club heel trots op mogen zijn! 

Daarnaast hadden we aandacht voor een viertal leden die benoemd zijn als Lid van Verdienste vanwege het feit dat zij 20 jaar of langer een actieve rol binnen de club hebben gespeeld. Dit zijn Piet Banga, Robbie Wiersma, Alex Draaijer en Simon Regnerus.

Hoogtepunt was natuurlijk de huldiging van Lammert Damsma als Erelid van de vereniging. Lammert heeft gedurende 28 jaar een offici├źle bestuursfunctie uitgeoefend. Daarnaast vervult hij vele niet-bestuurlijke vrijwilligerstaken en is hij de hoffotograaf van Be Quick. Als je de betekenis van Lammert voor de club zou weergeven dan kun je stellen: ‘Lammert is Be Quick en Be Quick is Lammert’. Naast een goede organisator en fotograaf is hij tevens een vertrouwenspersoon en probleemoplosser binnen de club.

Om zijn grote verdiensten extra te benadrukken was KNVB-ambassadeur Auke van der Horn naar Dokkum afgereisd om Lammert namens de KNVB de gouden KNVB-waarderingsspeld uit te reiken. Een uiting van waardering welke maar zelden wordt uitgereikt en die dan ook – mede namens Be Quick- de waardering voor deze echte clubman extra onderschrijft.

4tal4tallammert

 

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
COMPETITIE
20 OKTOBER 14.30 UUR

Tweets

Hoofdsponsors