Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 21 november a.s.

Het bestuur van c.s.v. Be Quick nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de halfjaarlijkse

Ledenvergadering

Deze bijeenkomst vindt plaats op 21 november 2018, vanaf 19.30 uur in It Tolhús.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen bestuur
 4. Notulen van de vergadering d.d. 20 juni 2018 , zie bijlage
 5. Financieel verslag door Menno Kooistra
 6. Voortgang kantine
 • Wat is de stand van zaken
 • Financiële consequenties
 • Stemmen over verbouw kantine en de financiële consequenties
 1. Bestuurszaken

De termijn van onze penningmeester loopt af; Menno Kooistra heeft te kennen gegeven dat hij zijn termijn met nog 1 jaar wil verlengen. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

Het bestuur wijst de leden erop dat zij op grond van de statuten het recht hebben om tegenkandidaten te stellen. De statuten bepalen op dit punt: “Tegenkandidaten kunnen voorafgaand aan de vergadering worden gesteld door tenminste 5 leden, door middel van schriftelijke kennisgeving aan de secretaris, waarbij tevens een door de kandidaat getekende verklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat bij eventuele verkiezing de benoeming zal worden aanvaard.”

Pauze

 1. Clubbeleid met o.a.
 • Communicatie: Nieuwe website
 • Ondernemerschap: Bart vertelt over fondsenwerving m.b.t. de kantine
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

U/Jij bent namens het bestuur van harte welkom!

Hieronder vindt u een link naar de notulen van de vorige ALV-bijeenkomst van 20 juni jl.

Notulen ALV 20 juni 2018 CSV Be Quick

 

Met vriendelijke groet,

Tricia van der Velde, secretaris

 

be quick logo

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
ZATERDAG 16 MAART
HARLINGEN, 15.00 UUR

Tweets

Hoofdsponsors