UPDATE: AANPAK BRANDSCHADE CLUBHUIS

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 juni jl. zijn de leden van Be Quick voor het eerst geïnformeerd over de brand in ons clubhuis en de gevolgen ervan. We geven jullie de komende periode regelmatige een update over de ontwikkelingen.

Wat is er gebeurd?

Op vrijdagavond 15 juni jl. is er een binnenbrand uitgebroken in de keuken van het clubhuis. De brand ontstond nadat een frituurpan in de keuken vlam vatte. Omstreeks kwart voor zeven werd de brand gemeld en werd de brandweer van Dokkum gealarmeerd. De brandweer was snel ter plaatse en begon onmiddellijk met blussen. Door het snelle optreden van de brandweer was de brand in de keuken snel onder controle. Maar ondanks dat, kon niet worden voorkomen dat er forse schade is opgelopen. Om er zeker van te zijn dat de brand niet opnieuw zou uitbreken, heeft de brandweer uit voorzorg wat materialen gesloopt. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Met behulp van de overdrukventilator heeft de brandweer de rook snel uit het pand geblazen. 

Wat is de schade?

Hoewel de brand qua vuur en rook misschien klein van omvang leek en snel onder ‘controle’ is gebracht door de brandweer, is de gevolgschade fors. De keuken is ‘weg’, er staat niks meer dat bruikbaar is. Veel inventaris van de rest van het clubhuis moet worden verwijderd en vernietigd, omdat het vervuild is met roet. Achter de plafonds zitten veel roetdeeltjes. Hier moet ook veel worden verwijderd. Een deel van het clubhuis en inventaris zal grondig moeten worden schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. De experts hebben de schade ingeschat op ruim € 200.000,-. Dat is fors. Helaas is niet alle schade gedekt door de verzekering. Daarnaast zullen we ook moeten investeren om het beschadigde deel weer te vernieuwen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat inventaris op dagwaarde wordt vergoed en de aanschafwaarde een stuk hoger lukt. Al met al ontstaat hier een flinke (financiële) opgave voor de vereniging. 

Waar zijn we nu mee bezig?

Er is vanaf 16 juni druk gewerkt aan de aanpak van deze opgave. Belangrijke zaken waar we nu mee bezig zijn:

  • Opruimen inventaris (met hulp van vrijwilligers!);
  • Gesprekken met de verzekeraar over het uit te keren bedrag;
  • Afspraken met schoonmaakbedrijven over aanpak, kosten en planning;
  • Gesprekken met partijen die hebben aangeboden mee te helpen met de herbouw;
  • Oplossing neerzetten voor een tijdelijke kantinevoorziening.

Vervolg: samen aan de slag!

De komende maanden, ook in de vakantiemaanden, moeten we door. Volgens de huidige planning kunnen we in november het clubhuis in herstelde en vernieuwde staat weer gebruiken. We gaan de komende tijd aan de slag met een werkgroep in te zetten die bezig gaat houden met het plan van aanpak voor de herinrichting, en we zullen clubacties op touw moeten zetten om financiële middelen bij elkaar te krijgen. We moeten hier als Be Quickers echt samen mee aan de slag! De schouders gaan eronder!

Wacht daarom de komende berichten niet af: als je ideeën hebt of wilt meehelpen, geef het dan aan. Er komt een speciaal emailadres beschikbaar voor dit traject.

Als je komende periode vragen of opmerkingen hebt, klop dan aan bij Kees Theissen of Ruud Slijpen. Zij coördineren vanuit het bestuur de gehele aanpak.

Het Algemeen Bestuur van Be Quick Dokkum

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
ZATERDAG 23 FEBRUARI
SV BEDUM - CSV BE QUICK, 15.00 UUR

Tweets

Hoofdsponsors