Verslag Algemene Ledenvergadering 20/06

Woensdagavond 20 juni stond de halfjaarlijkse ledenvergadering op het programma. De ledenvergadering vond dit keer plaats in de bovenzaal van HCR Van der Meer, maar deze locatie wisten de vaste bezoekers van de ledenvergadering ook wel te vinden. De opkomst was gelijk aan voorgaande jaren.

De voorzitter opende rond half acht de vergadering en heette iedereen van harte welkom op deze bijzondere locatie, die zelfs in het verleden nog wel werd gebruikt door de club als kleedruimte. Kees toonde alle aanwezigen een document met het bewijs dat HCR Van der Meer wel degelijk een Be Quick-verleden heeft.

Na de opening volgden er een aantal mededelingen van het bestuur: Sjoerd vertelde trots dat de JO19-1 tijdens een zinderende finalewedstrijd in Winschoten gepromoveerd is naar de 4e divisie. Marten meldde dat de teamindelingen bij de jeugd rond zijn en dat hierover weinig klachten zijn binnengekomen. Tot slot meldde Kees dat het terras zo goed als klaar is, de puntjes moeten nog even op de i. Iets om trots op te zijn!

Op de agenda stond ‘Plan Kantine’, maar toen…was er de brand. Gelukkig geen gewonden maar wel een grote strop voor de club. We zijn weliswaar verzekerd, maar de schade is enorm en de verzekering niet toereikend. Lastig om dit te moeten melden aldus Kees, maar zo staan de zaken er wel voor. Het bestuur gaat de komende tijd samen met verschillende partijen inventariseren hoe we er precies voor staan en daarna gaan we de schouders er met elkaar onder zetten.  De plannen hiervoor volgen zo spoedig mogelijk, de communicatie zal helder en duidelijk zijn. Als er leden zijn die ideeën hebben om geld in te zamelen kunnen ze het bestuur hun suggesties mailen. Alle input is welkom!

Er was ook nog een bestuursverkiezing: Lammert Damsma trad deze avond officieel af. Een opvolger is gevonden in Johan Klinker. De aanwezigen bevestigden hun akkoord met een applaus. Ook Menno Akkerman trad na een jaar in het bestuur te hebben gezeten af. Hij kan zijn bestuurstaken niet meer combineren met zijn werk en studie. Gelukkig hebben wij zijn voorganger, Ruud Slijpen, bereid gevonden om weer zitting in het bestuur te nemen. Ook dit werd bezegeld met een applaus.  Lammert en Menno kregen nog een bos bloemen als grote dank voor hun bewezen diensten.

Na de pauze ging het verder met de uitslag van de leden-enquête en het clubbeleid. Over de uitslag van de leden-enquête zijn we uitermate tevreden. De drie positiefste en drie negatiefste punten werden besproken.

Bij het punt ‘Clubbeleid’ kwamen de onderdelen Ondernemerschap en Communicatie aan bod. Bart vertelde over Ondernemerschap; de sponsorcommissie heeft op het moment een dringend tekort aan mankracht; er wordt aan een sponsorhandboek gewerkt en er wordt gezocht naar een nieuw programma om de sponsoring in te verwerken. Kees vertelde over het onderdeel Communicatie dat er een nieuwe website is aangeschaft voor de club. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de inrichting van de website. Het is gekoppeld aan Sportlink, biedt vele mogelijkheden en het systeem is erg gebruiksvriendelijk.

Als laatste punt kwam de AVG naar voren (Algemene verordening gegevensbescherming), hoe wij hiermee om willen gaan is voor het bestuur nog niet helemaal helder. Op het moment kijken we nog veel bij andere clubs hoe zij hiermee omgaan en welke maatregelen zij wel (of niet) nemen. Komende tijd gaat het bestuur hier volop mee aan de slag.

Hierna volgde de rondvraag, daarna sloot Kees de vergadering af en nodigde een ieder uit voor een drankje in het cafégedeelte van HCR Van der Meer.

IMG_3949

IMG_3909

Volgende wedstrijd

Thuis
Uit
ZATERDAG 23 FEBRUARI
SV BEDUM - CSV BE QUICK, 15.00 UUR

Tweets

Hoofdsponsors