• Be Quick Dokkum is een complete club: jongens, meiden, dames en heren kunnen in zowel prestatie- als breedteteams de voetbalsport beoefenen. Be Quick Dokkum is een ambitieuze en warme club. De missie van Be Quick Dokkum is als volgt omschreven:

  • Wij bieden een podium en de faciliteiten voor de beoefening van de voetbalsport voor (top)amateurs en recreanten uit de regio Noordoost Fryslân.
  • Wij zorgen voor de optimale mogelijkheden om de voetbalvaardigheden te ontwikkelen en bieden een positief en gezond voetbalklimaat voor de leden.
  • Wij staan midden in de samenleving, voelen ons daar verantwoordelijk voor en wij dragen bij aan de ontwikkeling van de regio.
  • Wij maken ontmoetingen mogelijk en stimuleren dit door leden te verbinden en activiteiten voor en door leden en voetballiefhebbers te organiseren.
  • Wij bieden een thuis- en saamhorigheidsgevoel voor onze leden.

  Be Quick Dokkum staat voor: AMBITIE, PLEZIER, SAMEN, ONTWIKKELING, BELEVING, RESPECT EN OPENHEID. Dit zijn de kernwaarden van de club.

  Aanmelden:
  Je kunt je digitaal aanmelden bij Be Quick. Dit kan via het tabblad ‘Clubzaken’. Vervolgens kies je het subblad ‘Aanmelden nieuw Lid’. Mocht je vooraf vragen hebben over de aanmelding dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie: Aafke Rottiné email ledenadministratie@bequickdokkum.nl.

  Contributie:
  • Senioren (vanaf 19 jaar) € 19,00 (per maand)
  • Senioren zaal (vanaf 19 jaar) € 15,50 (per maand)
  • Senioren veld en zaal (vanaf 19 jaar) € 21,50 (per maand)
  • Junioren € 15,00 (per maand)
  • Pupillen € 14,00 (per maand)
  • 35+ en 45+ € 8,50 (per maand)
  • Seizoenkaart € 24,50 (per seizoen)
  • Donateur € 13,50 (minimale vrijwillige bijdrage per seizoen)
  • Niet-spelend lid € 42,00 (per seizoen, inclusief seizoenkaart)
  De genoemde bedragen zijn inclusief de bondsbijdrage. Bij meerdere leden uit één gezin geldt dat vanaf het 3e gezinslid de helft van de contributie (laagste tarief) verschuldigd is. Een niet-spelend lid is officieel lid van de vereniging met stemrecht.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De inning van de contributie vindt maandelijks plaats door automatische incasso. Vragen over de inning van de contributie? Neem dan contact op met Anne Wiersma, telefoon 0519-223844.

  Jeugdsportfonds (uitvoering gemeentelijk minimabeleid):
  Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen die niet de financiële mogelijkheid hebben om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Meer informatie kunt u opvragen bij de gemeente Dongeradeel of rechtstreeks bij het fonds, zie voor meer informatie Friesland | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

  Opzeggen:
  Het opzeggen van het lidmaatschap van Be Quick kan (alleen schriftelijk en via email ledenadministratie@bequickdokkum.nl.) bij de ledenadministratie. Bij een tussentijdse opzegging is het gehele seizoen contributie verschuldigd. Het niet tijdig opzeggen (voor 1 juni 2022) betekent automatisch lid voor het volgende seizoen. Vragen over de gegevens van je lidmaatschap? Neem contact op met de ledenadministratie: Sjoukje Bakker email ledenadministratie@bequickdokkum.nl.
  Adreswijzigingen kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan de ledenadministratie, Aafke Rottiné, via email ledenadministratie@bequickdokkum.nl.

  Proeftraining:
  Mocht je nog niet zeker weten of voetbal iets voor je is en je zou dit graag willen uitzoeken? Dan is wellicht een proeftraining een goed idee! Wij als Be Quick staan, na overleg, hier altijd open voor. Wat moet je doen? Stuur je naam, geboortejaar en telefoonnummer door naar jeugdbestuur@bequickdokkum.nl. Vervolgens neemt de coördinator of de HJO van de leeftijdsgroep waar de speler toe behoort contact met je op. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden. Mocht je nog andere aanvullende vragen hebben dan kun je contact opnemen via bovenstaand emailadres.