• Club van 50

  De Club van 50 bestaat sinds 2016 en heeft als doel op een zo breed mogelijke manier steun bieden aan Be Quick. Deze steun kan op velerlei manieren plaatsvinden. Zo kan er geld gegeven worden om bijvoorbeeld materialen voor de voetballers te kopen. Een mooi voorbeeld hiervan is de in totaal 16 goaltjes die de Club van 50 destijds heeft aangeschaft en die meer dan regelmatig op de trainingen gebruikt worden. Maar ook steun na de kantinebrand van 2018 is een voorbeeld. Er moesten toen heel veel zaken opnieuw aangeschaft worden. Met financiële hulp van de Club van 50 is destijds onder andere het terrasmeubilair aangeschaft.

  Maar we hebben meer gedaan. Zo hebben we in de afgelopen jaren de volgende zaken kunnen realiseren:

  • Nieuwe toegangspoort voor het hoofdveld
  • Nieuwe ruimere werkplaats voor de klusploeg
  • Video volgsysteem voor de spelers en trainers
  • Nieuw onderkomen gastdames en -heren
  • Mobiele hogedrukspuit
  • Nieuw draaiend rad voor de kantine
  • Opknapbeurt voor de tribune

  Wij zijn dan ook erg blij dat de Club van 50 is uitgegroeid tot een zeer grote groep enthousiaste leden die Be Quick een warm hart toedragen. Want met de financiële steun van deze leden kunnen we de vereniging op allerlei gebieden ondersteunen en er mede voor zorgen dat Be Quick naar een hoger niveau getild wordt.

  Eens per jaar krijgt ieder lid van de Club van 50 een uitnodiging om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Tijdens deze vergadering gaan we met z’n allen doelen bedenken en op geheel democratische wijze wordt er aan het eind van de avond gestemd. Zo bepalen de leden dus zelf waar de Club van 50 haar geld aan spendeert.

  Inmiddels staat de teller op bijna 200 leden. Maar er kunnen altijd leden bij. Voor slechts €50,- per jaar kun je meehelpen om Be Quick op velerlei manieren te helpen.

  Wil je ook lid worden? Meld je dan aan via clubvan50@bequickdokkum.nl. Het aanmeldformulier kun je hier downloaden. Maar je mag je ook altijd persoonlijk melden bij één van onderstaande personen.

  Lammert Damsma, Anne Hellinga, Marcel Dol of Karel Hellinga

  Voorwaarden lidmaatschap:

  • Het jaarlijkse lidmaatschap loopt van 1 juli tot 1 juli en wordt aan het einde van de periode telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. 
  • De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maand oktober van ieder jaar
  • Vanaf seizoen 2023/2024 start een nieuw lidmaatschap op de 1e van de maand, volgend op de maand waarin men het incassoformulier ondertekent. Het eerste jaar wordt er naar de evenredigheid van de maanden gekeken om te bepalen hoeveel contributie het lid in het eerste jaar betaalt.
  • Opzegging is mogelijk, maar dient voor 1 juli van het desbetreffende jaar gedaan te worden. Dit mag per mail naar clubvan50@bequickdokkum.nl. Maar uiteraard mag dit ook schriftelijk naar Be Quick Dokkum, t.a.v. Club van 50, Tolhuispark 3, 9103 SN, Dokkum
  • Zegt men na 1 juli op, dan geldt dat men nog voor het hele seizoen betaalt. Uitzondering hierop is het overlijden van het betreffende lid. In dat geval zal bij opzegging voor de incassodatum er niet geïncasseerd worden. Na de incassodatum zal er naar rato contributie gerestitueerd worden.