• Club van 50

  • V.l.n.r. Lammert Damsma, Anne Hellinga, Marcel Dol (voorzitter) Karin Zijlstra, Karel Hellinga (penningmeester)