• De Club van 50 is sinds 2017 een mooie doorstart van de voormalige Club van 100 van Be Quick. In drie jaar tijd heeft de Cv50 meer dan 120 betrokken leden geworven. Met de bijdrage van de Cv50 worden elk jaar één of meerdere doelen gerealiseerd die geheel ten goede komen aan de vereniging.

  Samen met de leden van de Cv50 heeft het bestuur in het eerste bestaansjaar bepaald dat zij de contributie ieder jaar in haar geheel investeren. Er zijn dus geen ‘reserves’ op de Cv50-balans. Het bepalen van een jaarlijks doel vindt op democratische wijze plaats door stemming. Tijdens een bijeenkomst wordt er -vanzelfsprekend onder het genot van een hapje plus een sapje- door alle aanwezige leden bepaald aan welk doel of welke doelen de contributie van dat jaar wordt besteed.

  Zo is in 2017 de nieuwe werkplaats van Lammert Damsma en zijn vrijwilligers geplaatst. In 2018 is het complete nieuwe terrasmeubilair inclusief parasols aangeschaft voor de club. In 2019 heeft de meerderheid van de Cv50-leden gekozen voor de vervanging van het hekwerk en de toegangspoort naar het hoofdveld. Vanwege corona kon voor het jaar 2020 geen algemeen doel worden bepaald. Daarom is besloten om de contributie voor dat jaar in te zetten voor de aanschaf van 16 nieuwe goaltjes, ter vervanging van de afgeschreven goaltjes. Deze actie was namelijk als tweede optie gekozen, na het nieuwe hekwerk en poort.
  Afgelopen week zijn de nieuwe goaltjes binnengekomen, en volgende week worden het hekwerk en de poort geïnstalleerd. In het voorjaar worden er overigens nog twee prachtige Be Quick-logo’s op de poort geplaatst.

  Doorgaans organiseert het bestuur van de Cv50 elk jaar een gezellige avond in de kantine voor haar leden waar volop gebrainstormd en gestemd wordt welk doel het meest nodig is. Ook geven we twee keer per jaar een nieuwsbrief uit waarin we onze leden op de hoogte houden van de stand van zaken. Zo willen wij het warme clubgevoel van Be Quick uitdragen en vergroten.

  Binnenkort gaan we het doel (of de doelen) van 2021 weer op democratische wijze bepalen. Via de Nieuwsbrief krijgen de Cv50-leden hier meer informatie over.

  Met onze trouwe Cv50-leden zijn we uiteraard al bijzonder content. Maar dat aantal kan natuurlijk méér worden. Het geeft een goed gevoel om te zien dat -ondanks de huidige moeilijke financiële tijden- het mogelijk blijft iets positiefs en concreets te realiseren voor je club. Vooral nu is dat van groot belang. Daarom onze oproep aan leden, familie of het bedrijf waarvoor je werkt: wordt lid van de Club van 50 van Be Quick. Zo maken we samen de club nog mooier voor onze spelers, trainers, ouders, vrijwilligers en bezoekers! Het lidmaatschap kost 50 euro per jaar en wordt jaarlijks in zijn geheel besteed aan nuttige doelen binnen de club. Directe en zichtbare resultaten dus. Sluit jij je ook bij ons aan? Neem contact op met een van onze bestuursleden en zij geven je alle info en/of zorgen ervoor dat je je meteen bij ons aan kunt sluiten. Alvast onze grote dank, namens Be Quick!

  Met vriendelijke groet, het bestuur van de Club van 50,
  Lammert Damsma, Anne Hellinga, Marcel Dol en Karel Hellinga