• Elk jaar is de indeling weer een enorme puzzel. Het leggen van deze puzzel (lees vergaderingen) loopt van februari tot en met mei en gaat niet altijd zonder slag of stoot. Dit maakt ook dat er elk jaar spelers zijn die mogelijk hun vertrouwde voetbalomgeving inruilen voor een nieuwe. Ook zullen er spelers teleurgesteld zijn als ze zien dat ze niet zijn ingedeeld bij een bepaald team of bij vrienden of vriendinnen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat deze teleurstelling gauw weer verdwijnt en dat spelers zich al snel thuis voelen in hun nieuwe team.

  De Hoofden Jeugdopleiding, TC-meiden/dames en de coördinatoren hebben de laatste maanden intensief samengewerkt om tot een evenwichtige (concept) indeling te komen. Als ondersteuning is gebruik gemaakt van de ingevulde rapportageformulieren van leiders en trainers.

  Mocht er onverhoopt iemand zijn die ontbreekt bij de indeling graag direct contact opnemen per mail met het jeugdbestuur: jeugdbestuur@bequickdokkum.nl

  Vragen of opmerkingen over de indeling kunnen tot en met zondag 9 juni per mail ingediend worden bij het jeugdbestuur: jeugdbestuur@bequickdokkum.nl

  Na het indienen van een vraag of opmerking zult u via de Hoofd Jeugdopleider, TC-meiden/dames of coördinator uitgenodigd worden voor een gesprek.

  Met sportieve groet,
  Namens de Hoofden Jeugdopleiding, TC-meiden/dames en coördinatoren.

  Wim Verwer

   

  De indeling vindt u HIER