• Contact

  Accommodatie ‘t Tolhus   Telefoon  
  Tolhuispark 3   Kantine  (0519) 297 116
  9103 SN Dokkum   Bestuurskamer  (0519) 294 404
   
  De Google-map voor de navigatie staat onderaan deze pagina.
         
  Wedstrijdsecretariaat      
  Wedstrijdsecretaris Wieger Bakker De Schans 43 (0519) 293 714
         
  Openingstijden kantine      
  Maandag 19.00-22.30 uur Vrijdag Gesloten
  Dinsdag 19.00-22.30 uur Zaterdag 08.00-19.00 uur
  Woensdag 19.00-22.30 uur Zondag Gesloten
  Donderdag 19.00-23.30 uur    
         
  Kantinebeheer      
  Coördinatie & Informatie Menno Akkerman Houtmûne 7 (0519) 297 173
  Beheer Johan van der Ploeg D.R. Camphuysenstraat 27 (06) 50 221 684
         
  Klik op de naam hieronder om een e-mail te sturen naar de persoon.
  Algemeen bestuur      
  Voorzitter Kees Theissen Stationsweg 42 (06) 22 135 050
  Secretaris Tricia van der Velde Wilgenlaan 51 (06) 15 536 036
  Penningmeester Menno Kooistra Einekoer 7 (06) 20 216 861
  Org. Zaken Senioren Johan Klinker Woudweg 43 (06) 55 180 983
  Org. Zaken Jeugd Marten Rottiné J.G.M. Demesstraat 13 (0519) 221 307
  Voetbaltechnische Zaken Sjoerd Radersma Gebr. Woudsmastraat 3 (0519) 297 638
  Commerciële Zaken Vacant   -
  Facilitaire Zaken Ruud Slijpen   (06) 48 246 578
         
  Jeugdbestuur      
  Voorzitter Marten Rottiné J.G.M. Demesstraat 13 (0519) 221 307
  Secretaris Aardina Kingma J. Droststraat 18 (0519) 297 548
  JO17/JO19/MO17/MO19 Arjen Beckers Mr. J.P. Miedemastraat 21 (0519) 531 751
  JO15/MO15 Wilbert Wensink Mr. J.P. Miedemastraat 38 (06) 15 437 750
  JO12/JO13/MO13 Jan Pieter Talsma    
  JO12/JO13/MO13 Miranda Grevink J. Keuningstraat 18 (0519) 297 848
  JO10/JO11/MO11 Richard Knoop Wettermûne 29 (06) 13 114 945
  JO7/JO8/JO9 Arjan Louwsma Birdaarderstraatweg 23 (0519) 223 373
         
  Technische CommissieSenioren      
  Lid Minne Eelkema Flecht 6 (0519) 220 482
  Lid Theo Boomsma Drs. S. van Tuinenleane 35 (06) 30 185 137
  Lid Jan Koopal D.R. Camphuysenstraat 19 (06) 28 397 467
         
  Technische Commissie
  Dames
       
  Lid Baukje van der Kooi Hogedijken 12 (0519) 297 471
  Lid Robert Fennema Einekoer 17 06-50674660
  Lid Martin Sinia Hogedijken 12 (06) 53 123 203
         
  Technische Hart
  Jeugd
       
  Hoofd Jeugdopleiding      
  Begeleiding jeugdtrainers Eeltje Wiersma Meidoorn 11 (06) 51 461 140
  Begeleiding jeugdtrainers Alex Draijer Waterranonkel 22 (0519) 295 106
  Begeleiding trainers meiden Popke Alle Veenstra Suiderbaanstraat 7 (0519) 292 944
  Coördinator VTON Pieter Santema S. Levystrj. 94 (Westereen) (06) 57 577 240
  Aansturing scouting Albert Veen Kalmusstraat 26 (06) 20 278 734
         
  Seniorencommissies      
  Heren Lammert Damsma Potterstraat 1 (06) 10 851 262
  Dames Lammert Damsma Potterstraat 1 (06) 10 851 262
         
  Zaalvoetbal      
  Coördinator Vacant    
         
  Administratie      
  Wedstrijdsecretaris Wieger Bakker De Schans 43 (0519) 293 714
  Ledenadministratie Sjoukje Bakker Kempiusstraat 10 (0519) 221 246
  Contributie-inning Anne Wiersma D.R. Camphuysenstraat 51 (0519) 223 844
         
  Commerciële Commissie      
  Voorzitter Piet Klaas Vrieswijk Flecht 1 (06) 22807194
  Lid Menze Wouda Ds. J.W.B. Cohenstraat 18 (0519) 724 183
  Lid Kees de Jong Rhoderterp 4 (06) 48 011 779
  Secretaris Marianne van der Vaart Berglaan 27 (Drachten) (06) 53 819 600
         
  Vrijwilligerswerk      
  Makelaar Gerrit Bijker Wilgenlaan 31 (0519) 293 406
         
  Scheidsrechterszaken      
  Coördinator Gerrit Bijker Wilgenlaan 31 (0519) 293 406
         
  Communicatie      
  Website Tineke Admiraal Gen. J.P. Gauthierlaan 24 (0519) 297 383
  Clubfotograaf Lammert Damsma Potterstraat 1 (0519) 295 671
  Verslaggeving Meindert van der Schaaf Dr. Nic. Radbodusstraat 9 (06) 21 124 915
         
  Materialen en velden      
  Beheer accommodatie Menno Akkerman Houtmûne 7 (0519) 297 173
  Materialen Piet Banga Sitwal 3 (0519) 220 285
  Consul velden Jan Zandberg Standermûne 8 (06) 23 948 603