• Afgelopen vrijdag stond de jaarlijkse Ledenavond Club van 50 op de rol. Een avond die altijd zorgt voor discussie, het op democratische wijze bepalen van het bestedingsdoel en bovenal gezelligheid met een hapje, sapje en draaiend rad. Zo ook deze editie..

  Het bestuur van de Club van 50 heeft haar oor de afgelopen maanden te luister gelegd bij haar leden en kwam tot de volgende 5 potentiele bestedingsdoelen:

  • Nieuwe droogloopmat met Be Quick logo bij de entree kantine
  • 50 wedstrijdballen voor de jeugd
  • Toegangspoort bij de ingang van ons complex
  • Elektronisch scorebord veld 4
  • Permanente overkapping terras kantine

  Met ruim 200 leden á €50 kunnen we  jaarlijks een bedrag van ruim €10.000 ter beschikking stellen voor het realiseren van 1 of meerdere doelen. Na een interessante en op inhoud gevoerde discussie hebben de leden uiteindelijk, met een krappe meerderheid, gekozen om het volledige bedrag van de jaarcontributie te investeren in het realiseren van een permanente terrasoverkapping. De meeste leden waren het er mee eens dat de huidige, door de storm aan flarden gescheurde tent, verwijderd en vervangen moet worden. 

  De komende tijd wordt er een werkgroep geformeerd die met tekeningen en een kostencalculatie gaat komen. Meer informatie zal de komende tijd volgen..

  Draag je Be Quick een warm hart toe maar ben je nog geen lid van de Club van 50? Voor €50 per jaar (nog geen euro per week...) steun je onze club en realiseren we samen mooie doelen!  Trek 1 van ons aan de jas of vraag om een aanmeldformulier in de kantine en je ontvangt 2x per jaar een nieuwsbrief en een uitnodiging voor de gezellige Ledenavond Club van 50.

  Lammert Damsma
  Karel Hellinga
  Anne Hellinga
  Marcel Dol