• Contributie:

  • Senioren € 17,00 (per maand)

  • Senioren zaal € 13,50 (per maand)

  • Senioren veld en zaal € 19,50 (per maand)

  • Junioren € 13,50 (per maand)

  • Pupillen € 12,50 (per maand)

  • 35+ en 45+ € 6,50 (per maand)

  • Seizoenkaart € 24,50 (per seizoen)

  • Donateur € 13,50 (minimale vrijwillige bijdrage per seizoen)

  • Niet-spelend lid € 42,00 (per seizoen, inclusief seizoenkaart)

  De genoemde bedragen zijn inclusief de bondsbijdrage. Bij meerdere leden uit één gezin geldt dat vanaf het 3e gezinslid de helft van de contributie (laagste tarief) verschuldigd is. Een niet-spelend lid is officieel lid van de vereniging met stemrecht.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2021 - 1 juli 2022. De inning van de contributie vindt maandelijks plaats door automatische incasso. Vragen over de inning van de contributie? Neem dan contact op met Anne Wiersma, telefoon 0519-223844.

  Jeugdsportfonds (uitvoering gemeentelijk minimabeleid)
  Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Meer informatie kunt u opvragen bij de gemeente Dongeradeel of rechtstreeks bij het fonds, zie voor meer informatie http://friesland.jeugdsportfonds.nl/

  Opzeggen:
  Het opzeggen van het lidmaatschap van Be Quick kan (alleen schriftelijk en via email ledenadministratie@bequickdokkum.nl.) bij de ledenadministratie. Bij een tussentijdse opzegging is het gehele seizoen contributie verschuldigd. Het niet tijdig opzeggen (voor 1 juni 2022) betekent automatisch lid voor het volgende seizoen. Vragen over de gegevens van je lidmaatschap? Neem contact op met de ledenadministratie: Sjoukje Bakker email ledenadministratie@bequickdokkum.nl.

  Adreswijzigingen kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan de ledenadministratie, Sjoukje Bakker, via email ledenadministratie@bequickdokkum.nl.