• Op de ledenvergadering hebben we uitleg gegeven over het Statuut Waarden en Normen binnen onze club. Het statuut is vastgesteld en nu zichtbaar op onze website (onder Clubzaken). Klik HIER voor het document.

    Waarom dit statuut: De identiteit moet zichtbaar zijn in de wijze van omgaan met elkaar. Dat geldt voor alle facetten in de vereniging, maar ook in de wijze waarop wij elkaar aanspreken op wat we zeggen en doen. Hierin wordt de clubcultuur van Be Quick zichtbaar. Dit vraagt van de leden, vrijwilligers en het bestuur dat de waarden en normen breed worden gedragen en steeds met elkaar worden gedeeld.

    De waarden en normen, zoals verwoord in dit statuut, sluiten aan op onze christelijke identiteit. We vinden het belangrijk dat wij binnen alle geledingen van de club blijvend met elkaar in gesprek zijn of ons bezinnen op, wat we - willen - zijn en hoe we dat laten/kunnen zien.

    Het statuut is geen wetboek (met vastgelegde sancties) maar een leidraad voor alle Be Quickers. We zorgen er samen voor dat we ons zo goed mogelijk houden aan de codes en dat we onze waarden en normen bespreekbaar houden, bijvoorbeeld tijdens ledenbijeenkomsten maar ook op andere momenten met elkaar. Ons gedrag moet passen bij onze waarden en normen, daar moeten we samen voor zorgen.

    Het Algemeen Bestuur