• Verenigingen Tolhuispark slaan handen ineen

  22 jun 2020
 • Verenigingen Tolhuispark slaan handen ineen

  Be Quick Dokkum heeft samen met drie sportverenigingen uit Dokkum een toekomstbestendig plan gemaakt voor de sportinvulling van het Tolhuispark. Het plan is aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben overleg gevoerd met KV De Granaet, de Hockey Club Dokkum en de Tennisclub Dokkum. De laatstgenoemde vereniging wil graag in het kader van de door de gemeente geïnitieerde sportconcentratie verhuizen van het Harddraverspark naar het Tolhuispark.

  Kortgezegd houdt het plan 2020 voor het Tolhuispark het volgende in:

  • Het voormalige AZC terrein wordt ingevuld met het tenniscomplex van Tennisclub Dokkum en een extra veld voor Be Quick Dokkum.
  • Het huidige korfbalveld wordt een omni kunstgrasveld dat gebruikt gaat worden door KV De Granaet, Hockeyclub Dokkum en Dockinga College.
  • Er komt een extra parkeervoorziening.

  Het plan is feitelijk een bestaand plan uit 2018 dat is geactualiseerd op de situatie van 2020. Het plan 2018 was al samen met betrokken verenigingen en gemeente gemaakt. Hier was destijds ook al draagvlak voor. De aanpassing bestaat nu hier uit dat het korfbalveld een omni kunstgrasveld wordt en in de plannen van 2018 was het nog een gecombineerd korfbal- en kaatsveld. Op de bijgevoegde situatieschets is de uitbreiding van het Tolhuispark visueel weergegeven.

  De kosten van het nieuwe plan 2020 worden globaal geraamd op 1,6 miljoen euro. Dit bedrag past in het nog resterende bedrag voor de sportconcentratie dat de gemeente heeft gereserveerd. Aanvankelijk was het budget voor sportconcentratie overigens hoger, maar in 2017 is de aanpassing van De Markt deels gefinancierd met voor de sportconcentratie gereserveerde middelen.

  Het plan zien wij als een mooie invulling van het Tolhuispark met grote voordelen. Naast het feit dat de kosten veel lager zijn dan eerdere scenario’s, is er ook sprake van een sportconcentratie met hele goede samenwerkingsmogelijkheden. Erg belangrijk is dat er voor dit plan veel draagvlak is. Bij alle andere plannen en schetsen die voor het Tolhuispark zijn gemaakt was hier geen sprake van. Daarnaast blijft de kwaliteit van het Tolhuispark met veel groen en blauw in tact.

  Het plan Tolhuispark 2020 kunnen we zien als een sluitstuk van een jarenlang lopend dossier. De betrokken verenigingen van het Tolhuispark zijn al sinds 2016 intensief met overleg en schetsen e.d. bezig en willen nu graag met de aanpassing en uitbreiding van het Tolhuispark aan de slag. Daarom hebben we het plan aan de portefeuillehouder en de gemeenteraad aangeboden met de oproep het plan te betrekken in het debat van donderdag 25 juni a.s. over de mogelijke herinvulling van de Harddraver en zo spoedig mogelijk een besluit te nemen voor de uitvoering ervan. Het debat in de gemeenteraad is donderdag a.s. vanaf 19.30 uur live te volgen via Streekomroep RTV NOF, TV kanaal 20 bij Kabel Noord of de livestream www.riednoardeast-fryslan.nl

  We houden jullie -leden, ouders, supporters, volgers en betrokkenen van Be Quick Dokkum- op de hoogte.

  Bestuur Be Quick Dokkum