• Verslag ledenvergadering 20 november 2019

  29 nov 2019
 • Woensdag 20 november vond in de kantine de halfjaarlijkse ledenvergadering plaats. Rond 19.30 uur heette voorzitter Kees Theissen de aanwezigen van harte welkom. Nadat de agenda werd vastgesteld, had het bestuur een aantal mededelingen.

  Marten Rottiné vertelde over het partnership met SC Heerenveen, Robert Fennema benoemde de gerealiseerde en de nog te realiseren punten wat betreft facilitair, Johan Klinker legde uit wat de stand van zaken is rond het senioren voetbal, Tricia van der Velde nam de activiteiten kalender door en tot slot kon Kees Theissen de leden vertellen dat er een nieuwe vertrouwenspersoon is aangesteld. (de gegevens van de CVP komen op de site)

  In november is het ook altijd het moment voor de penningmeester, Menno Kooistra vertelde de leden, voor de laatste keer, wat er het afgelopen was gebeurd op financieel gebied en of dit overeenkomt met wat er begroot was. En zoals alle jaren zagen de cijfers er weer goed uit, ook de kascommissie gaf zijn decharge . Nadat de begroting nog werd doorgenomen en akkoord werd bevonden was het tijd voor de bestuursverkiezing.

  Voor Marten Rottiné zat zijn zitting van 3 jaar erop, maar hij heeft het bestuur laten weten zijn functie, voorzitter Jeugdbestuur, met 3 jaar te verlengen. De leden gingen hier met applaus mee akkoord. Na 4 jaar de portefeuille penningmeester te hebben beheerd, heeft Menno Kooistra aangegeven om te stoppen met zijn functie. Het bestuur meent met Taco van Veen een goede opvolger te hebben gevonden. Kees bedankt Menno voor de afgelopen 4 jaar, het laatste jaar was een druk en roerig jaar, maar Menno had de zaken altijd goed voor elkaar. Het bestuur draagt daarop Taco van Veen voor als nieuwe penningmeester (nadat Taco zichzelf had voorgesteld) en de leden gingen met applaus akkoord.

  Na de rondvraag was het tijd voor een hapje en een drankje en konden de leden struinen in oude foto’s en clubgidsen.

   

  Tricia van der Velde

  Secretaris