• Verslag van de ledenvergadering van woensdag 26 juni 2019

  Afgelopen woensdag vond weer de halfjaarlijkse ledenvergadering plaats. De opkomst was gelijk aan voorgaande jaren. Voorzitter Kees Theissen opende rond half acht de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom. Er was 1 mededeling en deze ging over de mogelijke herinrichting van het Tolhuispark.  Kees vertelde dat Sjoerd en hij al enige weken gesprekken voeren met de gemeente hierover, er is nu nog niks concreets te melden, zodra dit het geval is, worden de leden hiervan op de hoogte gebracht.

  Hierna was het de beurt aan Tricia die het afgelopen seizoen in beeld bracht aan de hand van foto’s op het grote scherm (deze presentatie komt ook op de site)

  Vervolgens liet Kees zien wat de verbouw heeft gekost en hoe dit gefinancierd is, het plaatje ziet er goed en de leden zijn dan ook tevreden.

  Het volgende punt ging over de kleding en andere zaken die de club beschikbaar stelt aan haar leden. Het blijkt dat na verzoek de materialen en/of kleding in te leveren er zo’n 20% niet wordt ingeleverd of beschadigd is, dit kost de club een hoop geld. Het bestuur heeft hiervoor een extra regel toegevoegd aan het reglement zodat het makkelijker is om dit op het betrokken lid te verhalen. Deze wordt voorgelegd aan de ledenvergadering en zij gaan hiermee akkoord.

  Voor de pauze werd Johan van der Ploeg nog even in het zonnetje gezet, hij stopt na dit seizoen als kantine beheerder, hij wordt hartelijk bedankt voor de afgelopen 5 jaar, waarvan vooral het laatste jaar een pittige was. En natuurlijk volgt een applaus van de aanwezigen.

  Na de pauze volgt de bestuursverkiezing: Ruud Slijpen treedt vanavond af en een opvolger is gevonden in Robert Fennema, de aanwezigen bevestigen hun akkoord met een applaus. Sjoerd Radersma het aangegeven zijn termijn met een jaar te willen verlengen, ook dit wordt bezegeld met een applaus.  Ruud ontvangt nog een bos bloemen voor bewezen diensten.

  Voor deze avond waren de nieuwe trainers van vrouwen 1 en heren 1 uitgenodigd, Dick Sangers (heren) was helaas op vakantie, maar Sjoerd heeft in het kort verteld wie hij is en wat zijn ambities zijn. Wybe Pieter Zijlstra (vrouwen) was wel aanwezig en hij vertelde enthousiast hoe zijn sollicitatie tot stand kwam en wat zijn ambities zijn.

  Dit keer waren bij het punt clubbeleid het onderdeel clubspirit en voetbal aan de beurt. Willy stelde de verantwoordelijke bestuursleden Tricia en Sjoerd (soms pittige) vragen hierover en de aanwezigen konden meepraten.

  Terug van weggeweest was het huldigen van de jubilarissen, er waren 7 leden 40 jaar lid, waarvoor zij een aandenken en een bloemetje uit handen van Kees en Tricia ontvingen.

  Na de rondvraag, sloot Kees de vergadering en kon een ieder nog een hapje en drankje nemen.

   

  Jaaroverzicht 2018-2019