• Ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie komt overal voor, helaas ook in de sport. Daarom committeert c.s.v. Be Quick zich aan de ‘Gedragsregels ter preventie van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie in de sport’ opgesteld door de NOC*NSF.

  Wij vinden  een veilige sportomgeving super belangrijk. Belangrijk binnen c.s.v Be Quick is dat iedereen, op welke wijze dan ook verbonden aan de club, zich veilig en vertrouwd voelt. Je komt om voetbal, in welke vorm dan ook, te beleven en daar moet je je goed bij voelen. 

  Wat verstaan we onder Ongewenst gedrag/seksuele intimidatie?
  Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, eventueel met een seksuele duiding, dat als gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of ervaren. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag/seksuele intimidatie bij c.s.v. Be Quick kan dat vragen en emoties oproepen. Je kan zelf slachtoffer zijn of je ziet het gebeuren. Blijf er niet mee rond lopen, maar praat erover met de vertrouwenspersoon.

  Aanspreekpunt
  De  vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met iedere vorm van ongewenst gedrag. Dus als je met iets zit dat je moeilijk vindt om te bespreken binnen je team, met je coach of met je ouders dan kun je contact met de vertrouwenspersoon opnemen. Dit geldt niet alleen voor alle leden, maar ook ouders, vrijwilligers of andere betrokkenen binnen de vereniging, kunnen contact opnemen. Er wordt binnen een veilige omgeving geluisterd  naar je melding of je vraag. Ook wordt er meegedacht  over vervolgstappen. Het gesprek is altijd vertrouwelijk,  je kunt ervan op aan dat wat je bespreekt veilig is.

  Vertrouwelijk
  De Vertrouwenspersoon zal in, overleg met jou onderzoek doen, op welke wijze je melding of vraag kan worden opgepakt. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan zij/hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.

  De nieuwe vertrouwenspersoon van onze vereniging stelt zich graag aan jullie voor:

  Ik ben Theo Franck en ben gevraagd om als vertrouwenspersoon (vertrouwenscontactpersoon, afgekort VCP) beschikbaar te zijn voor Be Quick Dokkum. Ik ben getrouwd met Lilian en heb drie kinderen die allemaal al uitgevlogen zijn. Van 1998 tot en met 2018 ben ik huisarts in Dokkum geweest, verbonden aan het Huisartsencentrum Dokkum. Na mijn afscheid in april 2018 had ik de vrijheid en de tijd om me te wijden aan mijn (vele) hobby’s en heb ik ook tijd gehad om “los” te komen van mijn werk als huisarts. Toen ik recent door de voorzitter (Kees) gevraagd werd om als vertrouwenspersoon beschikbaar te zijn voor jullie mooie vereniging heb ik geen moment getwijfeld en volmondig ‘ja’ gezegd. Ik vind een veilige omgeving, in het bijzonder voor jonge mensen, erg belangrijk en wil daar samen met bestuur, vrijwilligers en trainers aan bijdragen.

  Omdat ik in mijn vrije tijd regelmatig op reis ben zal ik in zulke gevallen telefonisch contact hebben met iemand die een melding wil doen. Omdat de functie vertrouwenspersoon nieuw voor mij is, zal ik wat tijd nodig hebben om uit te zoeken wat het beste werkt.

  Ik hoop dat jullie mij het vertrouwen willen geven om contact met mij op te nemen als er zaken gebeuren die een onveilige situatie veroorzaken, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, geweld enzovoort. Ik zal dan samen met de melder (ouders, kinderen, leden) proberen te bepalen wat er moet gebeuren om het te laten stoppen. Vanzelfsprekend is geheimhouding verzekerd tenzij de melder de geheimhouding (schriftelijk) opheft.

  Belangrijke contactgegevens:

  -        Telefoonnummer Theo Franck  06 28449994. Bij geen gehoor:

  -        Whatsapp naar 06 28449994 waarna je wordt teruggebeld

  -        Mailadres Theo Franck: VCPBeQuick@protonmail.com.

  Meer en uitgebreide informatie over sport en ongewenst gedrag is te vinden op de site van het Centrum voor Veilige Sport met voorbeelden en een (anonieme) chatfunctie als je het moeilijk vindt om erover te praten.

  Je kan ook gebruik maken van een van de vertrouwenscontactpersonen van de KNVB:

  -        Telefoonnummer 088-0275050

  -        Mail: VCP@KNVB.NL