• VOG

  Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken.

  Het bestuur van Be Quick onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van de jeugdcommissie en ook de leden van het hoofdbestuur. Alle vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een mail toegestuurd van Gosse de Boer (beheer VOG). Het proces omtrent de aanvraag staat omschreven in deze mail. Het invoeren van een VOG binnen de sport en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is gratis.

  Uiteraard staat het eenieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Be Quick stelt echter het overleggen van VOG verplicht en een ieder die hieraan niet mee wil werken, kan derhalve geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is. Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders neem je contact op via:

  Gosse de Boer
  J. Droststraat 2
  9103 NN Dokkum
  bequick.vog@knid.nl
  (06) 46 527 083

   Voor meer informatie over de VOG kun je op https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/aanvragen-verklaring-omtrent-gedrag-vog  de pagina van het NOC*NSF bekijken.